Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability zamestnancov

ZÁHRADA REAL realizuje projekt Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability zamestnancov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk

Zamestnanosť a sociálna inklúzia ESFSIA