Prírodný kameň

Ponúkame predaj prírodného kameňa, obkladový kameň a dlažby: pieskovce, andezity, štrky, amfibolity, gnajs a dekoratívne štrky.

Prírodný kameň