Kontakt

ZÁHRADA REAL, s.r.o.
Bardejovská 48
080 06 Prešov

Záhradné centrum
051 / 776 56 56

Kancelária:

tel.: 051 / 776 44 93
fax: 051 / 776 44 93

email: zahradareal@zahradareal.sk

IČO: 36 494 437