Oznamy

Kvety a rastliny

Kvety a rastliny

Záhradné centrum ZÁHRADA REAL na Bardejovskej ulici v Prešove ponúka kvety a rastliny pre Vašu záhradu.

Záhradné centrum

Záhradné centrum

Nové záhradné centrum v Prešove na Bardejovskej ulici č. 48, otvorila firma ZÁHRADA REAL. V ponuke záhradného centra nájdete všetko pre Vašu záhradu.

Klenbová pivnica

Klenbová pivnica

V záhradnom centre firmy ZÁHRADA REAL v Prešove môžete navštíviť Pivnicu pod orechom. V ukážkovej klenbovej pivnici si môžete oddýchnuť v príjemnom chládku.

Prírodný kameň

Prírodný kameň

Ponúkame predaj prírodného kameňa, obkladový kameň a dlažby: pieskovce, andezity, štrky, amfibolity, gnajs a dekoratívne štrky.

Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability zamestnancov

ZÁHRADA REAL realizuje projekt Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej adaptability zamestnancov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk